Tháng Tám 19, 2021
Bảo quản hạt điều sau khi chế biến
By admin | | 0 Comments |
Hạt điều thô nguyên vỏ Sau khi thu hoạch, hạt
Những điều kiện tự nhiên ở Việt Nam thỏa mãn điều kiện về sinh thái của cây điều
By admin | | 0 Comments |
Nguồn: https://pagacas.com/tu-dien-hat-dieu/yeu-cau-dieu-kien-khi-hau-dat-va-dinh-duong-cua-cay-dieu.html Xem thêm: Yêu Cầu Điều Kiện Khí Hậu
Chăm sóc cây điều: làm cỏ, tủ gốc, tưới tiêu, trồng xen
By admin | | 0 Comments |
Làm cỏ Việc trừ cỏ ở vườn điều mới trồng