Tháng Tám 18, 2021
Nguyên tắc phân loại nhân điều và Quy định tiêu chuẩn về phân loại nhân điều
By admin | | 0 Comments |
Nhân điều sau khi đã lột sạch vỏ lụa, đủ
Cách thức đóng gói sản phẩm nhân điều
By admin | | 0 Comments |
Nhân điều sau khi phân cấp hạng đúng chuẩn đủ
Tính chất và công dụng của dầu vỏ hạt điều CNSL
By admin | | 0 Comments |
CNSL là một chất lỏng nhớt màu nâu thẫm, có tính độc